Broj slika

Broj fotografija može odstupati ovisno o uvjetima snimanja i memorijskoj kartici.
(Jedinice: fotografija)

Veličina
Unutarnja memorija
Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu
Oko 43 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
16M
6
280
570
1150
2300
4600
10M
10
440
880
1750
3500
7000
5M
16
700
1400
2800
5600
11000
4M
29
1280
2500
5000
10000
20000
VGA
262
11000
22000
45000
90000
180000
16:9(12M)
8
360
720
1450
2900
5800
16:9(2M)
54
2300
4700
9300
18000
37000

Napomene
  • Kad je broj slika koje se mogu snimiti veći od 99.999, pojavit će se indikator »>99999«.

  • Kad se na ovom fotoaparatu prikazuje slika snimljena drugim fotoaparatom, slika možda neće biti prikazana u pravoj veličini.