Vrijeme snimanja videozapisa

U donjoj tablici su navedene približne vrijednosti maksimalnih vremena snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve videozapise. Vrijeme snimanja može odstupati ovisno o uvjetima snimanja i memorijskoj kartici.
(h (sati), m (minute), s (sekunde))

Kakvoća/veličina
Unutarnja memorija
Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu
Oko 43 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1280x720
8 m
16 m
35 m
1 h 10 m
2 h 20 m
VGA
25 s
25 m
50 m
1 h 40 m
3 h 30 m
7 h
QVGA
1 m
1 h 15 m
2 h 30 m
5 h
10 h
20 h

Kontinuirano snimanje može odjednom trajati približno 29 minuta (ograničeno tehničkim podacima proizvoda). Za videozapise veličine [1280x720], kontinuirano snimanje može odjednom trajati oko 10 minuta (ograničeno veličinom datoteke od 2 GB).
Napomene
  • Videozapisi se ne mogu snimati u internu memoriju kad je veličina slike videozapisa [1280x720].