Zaštitni znakovi

  • Sljedeći su znakovi zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
    , »Cyber-shot«, »Memory Stick«, , »Memory Stick Micro«, , »MagicGate«,

  • Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili ostalim zemljama.

  • Mac i Mac OS su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.

  • Intel, Pentium i Intel Core su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.

  • microSDHC logotip zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.

  • Nadalje, nazivi proizvoda i sustava korišteni u ovom priručniku uglavnom su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih programera ili proizvođača. Ipak, oznake ™ ili ® nisu korištene u svim slučajevima u ovom priručniku.