GPS Beállítás (HDR-TD30VE)

Megadhatja, hogy a videokamera fogadjon-e GPS-jeleket vagy sem.
  1. [Beállítás] [Általános beállítások] [GPS Beállítás].

  1. Válassza ki a kívánt tételt.


Be
A videokamera fogad GPS-jeleket.
A helyadatok rögzítését a videokamera csak a háromszögelési művelet sikeres befejezése után végzi el.

Ki
A videokamera nem fogad GPS-jeleket.
Lehetséges, hogy a korábban rögzített helyadatok érvénytelenek lesznek.