Πληροφορίες μοντέλου

Σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης, οι διαφορές στις προδιαγραφές για κάθε μοντέλο περιγράφονται μαζί.
Εάν βρείτε την περιγραφή "Μοντέλα με ..." όπως παρακάτω, επιβεβαιώστε σε αυτό το κεφάλαιο εάν η περιγραφή ισχύει για τη βιντεοκάμερά σας.
  • (Μοντέλα με GPS)

  • (Μοντέλα με χρωματικό σύστημα NTSC)

Για να επιβεβαιώσετε το όνομα μοντέλου της βιντεοκάμερας

Κοιτάξτε στο κάτω μέρος της βιντεοκάμερας.
A: Όνομα μοντέλου (HDR-xxx)

Διαφορές στις λειτουργίες


Όνομα μοντέλου
Μορφή σήματος
Σύνδεση USB
GPS
HDR-PJ650E/ PJ660E
PAL
Μόνο έξοδος
HDR-PJ650V/ PJ660V
NTSC
Είσοδος/Έξοδος
HDR-PJ650VE/ PJ660VE
PAL
Μόνο έξοδος
HDR-PJ660
NTSC
Είσοδος/Έξοδος

Σημειώσεις
  • Για τις ακόλουθες ενότητες, οι περιγραφές συμπεριλαμβάνουν το όνομα μοντέλου.

  • Στοιχεία μενού

  • Αναμενόμενος χρόνος εγγραφής ταινιών [Πληροφ.]

  • Αναμενόμενος αριθμός εγγράψιμων φωτογραφιών [Πληροφ.]