Ενδείξεις οθόνης κατά τη διάρκεια της εγγραφής

Εδώ περιγράφονται εικονίδια για λειτουργίες εγγραφής ταινιών και εγγραφής φωτογραφιών.
 1. Κουμπί ζουμ (W: Ευρεία γωνία/T: Τηλεφακός), κουμπί START/STOP (σε λειτουργία εγγραφής ταινιών), κουμπί PHOTO (σε λειτουργία εγγραφής φωτογραφιών)

 1. Κουμπί MENU

 1. Κατάσταση που ανιχνεύτηκε από το Ευφυές αυτόματο

 1. Κατάσταση εγγραφής ([ΑΝΑΜΟΝ]/[ΕΓΓΡΑΦΗ])

 1. Κλείδωμα AE/AF (αυτόματη έκθεση/αυτόματη εστίαση)

 1. Κατάσταση τριγωνισμού GPS (μοντέλα με GPS)

 1. Παρακολούθηση εστίασης

 1. Ζουμ, υπολειπόμενος χρόνος μπαταρίας

 1. Μετρητής (ώρα: λεπτό: δευτερόλεπτο), Λήψη φωτογραφίας, Εγγραφή/αναπαραγωγή/επεξεργασία μέσων

 1. Εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής, Ποιότητα εικόνων εγγραφής, Ρυθμός καρέ, Λειτουργία εγγραφής (HD/STD), Μέγεθος ταινίας (MP4)

 1. Κατά προσέγγιση αριθμός εγγράψιμων φωτογραφιών, Αναλογία διαστάσεων (16:9 ή 4:3) και Μέγεθος φωτογραφίας (L/M/S)

 1. Κουμπί ακύρωσης παρακολούθησης εστίασης

 1. Κουμπί [MODE] (Λειτουργία λήψης)

 1. Κουμπί Ευφυές αυτόματο

 1. Λειτουργία ήχου, Εμφάνιση επιπέδου ήχου

 1. Κουμπί προβολής εικόνων

 1. Το κουμπί μου (μπορείτε να εκχωρήσετε τις αγαπημένες σας λειτουργίες σε εικονίδια που εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή)

Σχετικά θέματα
Πληροφορίες για το μοντέλο της βιντεοκάμερας: Πληροφορίες μοντέλου