Αναπαραγωγή ταινιών και φωτογραφιών από την οθόνη Προβολή συμβάντος

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για εγγεγραμμένες εικόνες βάσει ημερομηνίας και ώρας εγγραφής (Προβολή συμβάντος).
 1. Ανοίξτε την οθόνη LCD και πατήστε το κουμπί στη βιντεοκάμερα για να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

 • Μπορείτε να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής επιλέγοντας το στην οθόνη LCD. [Πληροφ.]

 1. Επιλέξτε / για να μετακινήσετε το επιθυμητό συμβάν στο κέντρο () και στη συνέχεια επιλέξτε το ().

 • Η βιντεοκάμερα εμφανίζει αυτόματα τις εγγεγραμμένες εικόνες ως συμβάν, με βάση την ημερομηνία και την ώρα.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 • Η βιντεοκάμερα αναπαράγει από την επιλεγμένη εικόνα ως την τελευταία εικόνα του συμβάντος.

 1. Επιλέξτε τα κατάλληλα κουμπιά στην οθόνη LCD για διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής.


Ένταση ήχου
/
Προηγούμενο/επόμενο
Διαγραφή
/
Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/γρήγορη προώθηση
Περιεχόμενο
/
Αναπαραγωγή/Παύση
Διακοπή
Έναρξη/διακοπή προβολής διαφανειών

 • Ορισμένα κουμπιά που περιγράφονται παραπάνω ενδέχεται να μην εμφανίζονται, ανάλογα με την εικόνα που αναπαράγεται.

 • Όταν επιλέγετε επανειλημμένα / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, οι ταινίες αναπαράγονται πιο γρήγορα κατά περίπου 5 φορές περίπου 10 φορές περίπου 30 φορές περίπου 60 φορές.

 • Κατά τη διάρκεια της παύσης, επιλέξτε / για αργή αναπαραγωγή της ταινίας.

 • Για να επαναλάβετε την Προβολή διαφανειών, επιλέξτε [Ρύθμ. προβ. διαφαν.] όταν έχετε επιλέξει με το κουμπί Αλλαγής τύπου εικόνας.

Ενδείξεις οθόνης στην οθόνη Προβολή συμβάντος

: Μετάβαση στην οθόνη MENU
: Όνομα συμβάντος
: Μετάβαση στο προηγούμενο συμβάν
: Αλλαγή στη λειτουργία εγγραφής ταινιών/φωτογραφιών
: Για την αναπαραγωγή σύντομων ταινιών (Αναπαραγωγή επισημάνσεων)
: Υπολειπόμενος χρόνος μπαταρίας
: Για την οθόνη Προβολή χάρτη (μοντέλα με GPS)
: Συμβάντα
: Μετάβαση στο επόμενο συμβάν
: Γραμμή χρόνου
: Κουμπί αλλαγής κλιμάκωσης συμβάντων
: Τίτλος συμβάντος
: Για επιστροφή ξανά στην οθόνη Προβολή συμβάντος
: Προηγούμενο
: Επόμενο
: Αλλαγή στη λειτουργία εγγραφής ταινιών/φωτογραφιών
: Εικόνα που αναπαράχθηκε τελευταία
: Χρόνος εγγραφής/αριθμός φωτογραφιών
: Κουμπί αλλαγής τύπου εικόνας
: Ταινία
: Φωτογραφία
 • Εικόνες μειωμένου μεγέθους που σας επιτρέπουν να προβάλλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα σε μια οθόνη ευρετηρίου ονομάζονται "μικρογραφίες".

Για να αναπαράγετε εικόνες με άλλες συσκευές

 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η κανονική αναπαραγωγή εικόνων που έχουν εγγραφεί στη βιντεοκάμερα με άλλες συσκευές. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικόνων που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές με τη βιντεοκάμερα.

 • Ταινίες με ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD) που εγγράφηκαν σε κάρτες μνήμης SD δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε εξοπλισμό AV άλλων κατασκευαστών.

Σημειώσεις
 • Για την αποφυγή της απώλειας των δεδομένων εικόνων, αποθηκεύετε περιοδικά όλες τις εγγεγραμμένες εικόνες σας σε εξωτερικό μέσο.

 • Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, έχει προεγγραφεί μια προστατευμένη ταινία επίδειξης.

Σχετικά θέματα
Πληροφορίες για το μοντέλο της βιντεοκάμερας: Πληροφορίες μοντέλου