Διαχωρισμός ταινίας

  1. Επιλέξτε [Διαχωρισμός] στην οθόνη αναπαραγωγής ταινίας.

  1. Επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να διαχωρίσετε την ταινία σε σκηνές, χρησιμοποιώντας το / και μετά επιλέξτε .

A: Επιστροφή στην αρχή της επιλεγμένης ταινίας
B: Ρύθμιση του σημείου διαχωρισμού με περισσότερη ακρίβεια
Σημειώσεις
  • Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο σημείο που θα επιλέξετε και στο πραγματικό σημείο διαχωρισμού, καθώς η βιντεοκάμερα επιλέγει το σημείο διαχωρισμού βάσει προσαυξήσεων μισού δευτερολέπτου.

  • Δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός ταινίας MP4.

  • Μπορούν να πραγματοποιηθούν μερικές βασικές λειτουργίες επεξεργασίας στη βιντεοκάμερα. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε προηγμένες λειτουργίες επεξεργασίας, χρησιμοποιήστε το λογισμικό "PlayMemories Home".

  • Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από τη βιντεοκάμερα, ενώ διαχωρίζετε εικόνες. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο μέσο εγγραφής.

  • Μην εξάγετε την κάρτα μνήμης κατά το διαχωρισμό εικόνων από την κάρτα μνήμης.

  • Εάν διαχωρίζετε ταινίες που περιλαμβάνονται σε αποθηκευμένα σενάρια, θα διαγραφούν και τα σενάρια.

Σχετικά θέματα