Απολαύστε μια σύνοψη των ταινιών σας (Αναπαραγωγή επισημάνσεων)

Μπορείτε να απολαύσετε μια σύνοψη ταινιών και φωτογραφιών με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD), παρόμοια με μια σύντομη ταινία.
  1. Πατήστε (Προβολή εικόνων).

  1. Εμφανίστε το επιθυμητό συμβάν στο κέντρο της Προβολής συμβάντος και επιλέξτε [Επισήμανση].

A: Ρύθμιση έντασης ήχου
B: Περιεχόμενο
C: Για διακοπή
D: Προηγούμενο
E: Για παύση
F: Επόμενο
  1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή επισημάνσεων.

A: Η βιντεοκάμερα αναπαράγει ξανά τις σκηνές αναπαραγωγής επισημάνσεων.
B: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σκηνές αναπαραγωγής επισημάνσεων σε ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD) και να τις μοιραστείτε (ανέβασμα στο διαδίκτυο, κ.λπ.).
C: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αναπαραγωγή επισημάνσεων.
Σημειώσεις
  • Οι σκηνές αναπαραγωγής επισημάνσεων αλλάζουν κάθε φορά που επιλέγετε μια αναπαραγωγή επισημάνσεων.

  • Η ρύθμιση [Εύρος αναπαραγωγ.] ακυρώνεται όταν διακοπεί η αναπαραγωγή επισημάνσεων.

  • Ο ήχος που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή επισημάνσεων θα μετατραπεί σε στερεοφωνικό 2ch stereo.

  • Όταν συνδέσετε τη βιντεοκάμερα σε μια εξωτερική συσκευή, όπως μια τηλεόραση, και προβάλετε την αναπαραγωγή επισημάνσεων, οι εικόνες αυτές δεν εμφανίζονται στην οθόνη LCD της βιντεοκάμερας.

Σχετικά θέματα