Αλλαγή ρυθμίσεων για αναπαραγωγή επισημάνσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής επισημάνσεων επιλέγοντας [Ρύθμιση επισήμανσης] στην οθόνη μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής επισημάνσεων.
Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση επιλέγοντας [Ρύθμιση επισήμανσης] ενώ η βιντεοκάμερα αναπαράγει σκηνές επισημάνσεων.
  • [Εύρος αναπαραγωγ.]: Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος αναπαραγωγής (ημερομηνία έναρξης και λήξης) της αναπαραγωγής επισημάνσεων.

  • [Θέμα]: Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα για την αναπαραγωγή επισημάνσεων.

  • [Μουσική]: Μπορείτε να επιλέξετε μουσική.

  • [Μίξη ήχου]: Ο αρχικός ήχος αναπαράγεται με τη μουσική.

  • [Μήκος]: Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος του τμήματος αναπαραγωγής επισημάνσεων.

  • [Σημείο επισήμανσης]: Μπορείτε να ρυθμίσετε τα σημεία σε μια ταινία ή φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθούν σε μια αναπαραγωγή επισημάνσεων. Αναπαράγετε την επιθυμητή ταινία και επιλέξτε . Ή αναπαράγετε την επιθυμητή φωτογραφία και επιλέξτε . Θα εμφανιστεί το σύμβολο στην ταινία ή τη φωτογραφία που χρησιμοποιείται στην αναπαραγωγή επισημάνσεων.
    Για να σβήσετε τα σημεία, επιλέξτε [Απαλ. όλων σημείων].

Σημειώσεις
  • Μετά τη μεταφορά του αρχείου μουσικής στη βιντεοκάμερα, εάν δεν μπορείτε να αναπαράγετε τη μουσική, το αρχείο μουσικής ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Διαγράψετε το αρχείο μουσικής επιλέγοντας [Ρυθμίσεις] [Ρυθμ. αναπαραγωγής] [Διαγραφ. μουσικής] και μετά μεταφέρετε ξανά το αρχείο μουσικής. Μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα μουσικής που έχουν εγγραφεί στη βιντεοκάμερα στην προεπιλογή με το "Music Transfer". Για οδηγίες λειτουργίας, βλ. βοήθεια "Music Transfer" (μοντέλα με λειτουργία εισόδου USB).

  • Αν έγινε εκκίνηση της λειτουργίας αναπαραγωγής επισημάνσεων από την Προβολή χάρτη, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του [Σημείο επισήμανσης]. Ωστόσο, εάν έγινε εκκίνηση της λειτουργίας αναπαραγωγής επισημάνσεων από την οθόνη Προβολή συμβάντος και ρυθμίσατε το [Σημείο επισήμανσης], το σημείο μπορεί να ισχύσει και στην Προβολή χάρτη (μοντέλα με GPS).

Σχετικά θέματα
Πληροφορίες για το μοντέλο της βιντεοκάμερας: Πληροφορίες μοντέλου