Αποθήκευση αναπαραγωγής επισημάνσεων σε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) (Αποθήκ. σεναρίου)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την αγαπημένη σας αναπαραγωγή επισημάνσεων ως "Σενάριο" με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD). Είναι δυνατή η αποθήκευση έως και 8 σεναρίων.
  1. Επιλέξτε [Επανάληψη αναπαραγωγής] στην οθόνη μετά την ολοκλήρωση μιας αναπαραγωγής επισημάνσεων.

  1. Όταν ξεκινήσει ξανά η αναπαραγωγή επισημάνσεων, επιλέξτε [Αποθήκ. σεναρίου].

Για αναπαραγωγή ενός αποθηκευμένου σεναρίου

  1. Επιλέξτε [Λειτ. αναπαραγωγής] [Σενάριο], επιλέξτε το επιθυμητό σενάριο και στη συνέχεια επιλέξτε .

  • Για να σβήσετε ένα αποθηκευμένο σενάριο, επιλέξτε [Σβήσιμο]/[Σβήσιμο όλων] κατά την αναπαραγωγή του σεναρίου.

Σημειώσεις
  • Όταν συνδέσετε τη βιντεοκάμερα σε μια εξωτερική συσκευή, όπως μια τηλεόραση, και προβάλετε το σενάριο επισημάνσεων, οι εικόνες αυτές δεν εμφανίζονται στην οθόνη LCD της βιντεοκάμερας.

  • Η αναπαραγωγή των σεναρίων είναι δυνατή μόνο σε αυτή τη βιντεοκάμερα.