Χρήση του προβολέα για υπολογιστή ή έξυπνο κινητό τηλέφωνο

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες από υπολογιστή ή έξυπνο κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο προβολέα.
: Ροή σήματος
  1. Συνδέστε την υποδοχή PROJECTOR IN της βιντεοκάμερας σε υποδοχή εξόδου HDMI της άλλης συσκευής χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI (παρέχεται).

  1. Στρέψτε το φακό του προβολέα προς μια επιφάνεια, όπως έναν τοίχο, και μετά πατήστε PROJECTOR.

  1. Επιλέξτε [Εικόνα από εξωτερική συσκευή] στην οθόνη LCD.

  1. Επιλέξτε [Προβολή] στην οθόνη LCD.

  • Η οθόνη αυτή εμφανίζεται την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο προβολέα μετά από την ενεργοποίηση της βιντεοκάμερας.

  1. Ρυθμίστε την εστίαση της προβαλλόμενης εικόνας χρησιμοποιώντας το μοχλό PROJECTOR FOCUS.

  • Η προβαλλόμενη εικόνα είναι μεγαλύτερη όταν η απόσταση μεταξύ της βιντεοκάμεράς σας και της αντανακλώμενης επιφάνειας αυξάνεται.

  • Συνιστάται να τοποθετήσετε τη βιντεοκάμερα σε μεγαλύτερη απόσταση από 0,5 m (κατά προσέγγιση απόσταση) από την επιφάνεια στην οποία πρόκειται να προβληθούν οι εικόνες.

Σημειώσεις
  • Εάν το τερματικό της συνδεδεμένης συσκευής δεν είναι συμβατό με το καλώδιο HDMI (παρέχεται), χρησιμοποιήστε προσαρμογέα βύσματος HDMI (πωλείται χωριστά).

  • Μπορείτε να χειριστείτε μόνο το μοχλό PROJECTOR FOCUS ενώ προβάλλετε εικόνες.

Σχετικά θέματα