Έναρξη του λογισμικού "PlayMemories Home"

  1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "PlayMemories Home" στην οθόνη του υπολογιστή.

Γίνεται εκκίνηση του λογισμικού "PlayMemories Home".
  • Όταν χρησιμοποιείτε Windows 8, επιλέξτε το εικονίδιο "PlayMemories Home" από την οθόνη έναρξης.

  1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης "PlayMemories Home Help Guide" στην οθόνη του υπολογιστή για να δείτε τον τρόπο χρήσης του "PlayMemories Home".

  • Όταν χρησιμοποιείτε Windows 8, επιλέξτε [PlayMemories Home Help Guide] από το μενού βοήθειας του "PlayMemories Home".

  • Εάν το εικονίδιο δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, κάντε κλικ στο [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] το επιθυμητό στοιχείο.

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με το "PlayMemories Home", επιλέξτε ("PlayMemories Home Help Guide") στο λογισμικό ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).