Διαγραφή

  1. [Επεξεργ./Αντιγραφή] [Διαγραφή].

  1. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ([Πολλές εικόνες] ή [Όλα σε συμβάν]).


Πολλές εικόνες
Επιλέξτε τον τύπο της εικόνας που θέλετε να διαγράψετε, προσθέστε σημάδια επιλογής στις επιθυμητές εικόνες και στη συνέχεια επιλέξτε .

Όλα σε συμβάν
Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εικόνες στην επιλεγμένη ημερομηνία ταυτόχρονα.
Επιλέξτε την ημερομηνία που θέλετε να διαγράψετε χρησιμοποιώντας το / και στη συνέχεια επιλέξτε .

Για να διαγράψετε ένα μέρος μιας ταινίας

Μπορείτε να διαχωρίσετε μια ταινία και να τη διαγράψετε.
Σημειώσεις
  • Δεν μπορείτε να επαναφέρετε εικόνες, αφού τις διαγράψετε. Αποθηκεύστε πρώτα τις σημαντικές ταινίες και φωτογραφίες.

  • Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από τη βιντεοκάμερα, ενώ διαγράφετε εικόνες. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο μέσο εγγραφής.

  • Μην εξάγετε την κάρτα μνήμης κατά τη διαγραφή εικόνων από την κάρτα μνήμης.

  • Εάν διαγράφετε ταινίες/φωτογραφίες που περιλαμβάνονται σε αποθηκευμένα σενάρια, θα διαγραφούν και τα σενάρια.

Σχετικά θέματα
Κατάργηση προστασίας: [Προστασία]
Για να διαχωρίσετε μια ταινία: Διαχωρισμός ταινίας