Încărcarea acumulatorului cu ajutorul adaptorului de c.a.

 1. Opriţi camera video închizând ecranul LCD şi montaţi acumulatorul (). (Mai întâi trebuie să depozitaţi vizorul.)

 • Aliniaţi canelura de pe camera video şi proiecţia de pe acumulator, după care glisaţi în sus acumulatorul.

 1. Conectaţi adaptorul de c.a. () şi cablul de alimentare () la camera video şi la sursa de c.a. ().


A: Aliniaţi semnul de pe conectorul de c.c. () cu cel de pe mufa DC IN ().
 • Ledul POWER/CHG (încărcare) () devine portocaliu.

 • Ledul POWER/CHG (încărcare) se stinge atunci când acumulatorul este complet încărcat. Deconectaţi adaptorul de c.a. de la mufa DC IN a camerei video.

Note
 • Nu puteţi monta un alt acumulator „InfoLITHIUM” în camera video decât unul din seria V.

 • Atunci când ataşaţi o lumină video (se vinde separat), se recomandă să utilizaţi un acumulator NP-FV70 sau NP-FV100.

 • Nu puteţi utiliza acumulatorul NP-FV30 „InfoLITHIUM” cu camera video.

 • În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ 2 minute, pentru a economisi energia bateriei ([Economisire energ.]).

Durata de încărcare

Durata aproximativă (min.) necesară pentru încărcarea completă a unui acumulator complet descărcat.

Acumulator
Adaptor de c.a.
NP-FV50 (furnizat)
155
NP-FV70
195
NP-FV100
390

 • Duratele de încărcare prezentate în tabel au fost măsurate la încărcarea camerei video la o temperatură a camerei de 25 °C. Se recomandă să încărcaţi acumulatorul la un interval de temperatură între 10 °C şi 30 °C.

Pentru a scoate acumulatorul

Închideţi ecranul LCD. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (acumulator) () şi scoateţi acumulatorul ().

Pentru a utiliza camera video continuu pentru o perioadă lungă de timp

Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la camera video şi la sursa de c.a. [Detalii]
Utilizând adaptorul de c.a., puteţi utiliza camera video fără a vă face griji cu privire la descărcarea acumulatorului.

Note despre adaptorul de c.a.

 • Nu scurtcircuitaţi conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. sau borna acumulatorului cu obiecte metalice. Acest lucru poate cauza defecţiuni.

 • Deconectaţi adaptorul de c.a. de la camera video ţinând atât camera video, cât şi conectorul de c.c.

Subiecte corelate
Indicator de autonomie rămasă: Indicatori de ecran