Încărcarea acumulatorului cu ajutorul computerului

  1. Opriţi camera video şi conectaţi-o la un computer pornit, folosind cablul USB încorporat ().

: La sursa de c.a.
  • Ledul POWER/CHG (încărcare) devine portocaliu.

  • Ledul POWER/CHG (încărcare) se stinge atunci când acumulatorul este complet încărcat. Deconectaţi cablul USB încorporat de la computer.

Pentru a încărca acumulatorul utilizând un încărcător USB AC-UD10/adaptor de c.a. (se vinde separat)

Puteţi încărca acumulatorul conectând cablul USB încorporat la o sursă de c.a., folosind un încărcător USB AC-UD10/adaptor de c.a. (se vinde separat). Nu puteţi folosi un dispozitiv de alimentare portabil Sony CP-AH2R, CP-AL sau AC-UP100 (se vinde separat) pentru încărcarea camerei video.

Durata de încărcare

Durata aproximativă (min.) necesară pentru încărcarea completă a unui acumulator complet descărcat.

Acumulator
Cablu USB încorporat* (când folosiţi computerul)
NP-FV50 (furnizat)
280
NP-FV70
545
NP-FV100
1.000

  • Duratele de încărcare prezentate în tabel au fost măsurate la încărcarea camerei video la o temperatură a camerei de 25 °C. Se recomandă să încărcaţi acumulatorul la un interval de temperatură între 10 °C şi 30 °C.

* Duratele de încărcare sunt calculate fără utilizarea cablului de conexiune USB.

Pentru a scoate acumulatorul

Închideţi ecranul LCD. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (acumulator) () şi scoateţi acumulatorul ().
Subiecte corelate