Înregistrarea filmelor

În setarea implicită, filmele şi fotografiile sunt înregistrate în memoria internă. Filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD).
 1. Deschideţi ecranul LCD.

 1. Apăsaţi pe START/STOP pentru a începe înregistrarea.

 • Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe START/STOP din nou.

Pentru a afişa elemente pe ecranul LCD

Elementele de pe ecranul LCD vor dispărea dacă nu acționați camera video câteva secunde după pornirea acesteia sau dacă nu comutaţi între modurile de înregistrare a filmelor şi a fotografiilor.
Atingeţi oriunde pe ecran cu excepţia butoanelor de pe ecranul LCD pentru a afişa informaţii despre simbolurile cu funcţii potrivite pentru înregistrare.
Note
 • Dacă închideţi ecranul LCD în timpul înregistrării filmelor, camera video opreşte înregistrarea (doar când vizorul este retras).

 • Durata maximă continuă de înregistrare a filmelor este de aproximativ 13 ore.

 • Atunci când dimensiunea unui fişier de film depăşeşte 2 GB, următorul fişier de film este creat automat.

 • Bliţul nu funcţionează când camera se află în modul (Film).

 • Dacă datele sunt în curs de scriere pe suport după terminarea înregistrării, vor fi indicate următoarele stări. În acest timp, nu aplicaţi şocuri sau vibraţii camerei video şi nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.

 • Ledul de acces este aprins sau clipeşte

 • Simbolul suportului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD clipeşte

 • Este posibil să nu puteţi fotografia în funcţie de setarea din [Mod REC ] şi [Viteză cadre].

 • Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi din stânga ale imaginilor atunci când sunt redate pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la dimensiune completă. Este recomandat să înregistraţi imagini cu [Caroiaj] setat la [Activat] , utilizând chenarul exterior al [Caroiaj] pentru ghidare.

Subiecte corelate
Pentru a afişa permanent elemente pe ecranul LCD: [Setare afişaj]
Durata de înregistrare, capacitatea rămasă: [Informaţii mediu]