Utilizarea zoom-ului

  1. Deplasaţi cursorul de zoom pentru a mări sau a micşora dimensiunea imaginii.

W: Unghi panoramic de vizualizare (Unghi panoramic)
T: Vizualizare de aproape (Telefoto)
  • Puteţi mări imaginile de până la 20 ori (Extended Zoom) faţă de dimensiunea originală cu ajutorul cursorului de zoom.

  • Deplasaţi uşor cursorul de zoom pentru utilizarea lentă a zoom-ului. Deplasaţi-l mai mult pentru un zoom mai rapid.

Note
  • Asiguraţi-vă că ţineţi degetul pe cursorul de zoom. Dacă luaţi degetul de pe cursorul de zoom, se poate înregistra sunetul emis la activarea zoom-ului.

  • Nu puteţi modifica viteza zoom-ului cu ajutorul butonului / de pe ecranul LCD.

  • Distanţa minimă posibilă dintre camera video şi subiect în timpul menţinerii unei focalizări clare este de aproximativ 1 cm pentru unghi panoramic şi aproximativ 80 cm pentru telefoto.

  • Puteţi mări imaginile de maximum 12 ori folosind zoom-ul optic în următoarele cazuri:

  • Când opţiunea [SteadyShot] nu este setată la [Activ].

  • Când este selectat modul (Foto).

Subiecte corelate
Mărire mai mare: [Zoom digital]