Capturarea fotografiilor în timpul filmării (Captură dublă)

  1. Apăsaţi PHOTO în timpul înregistrării filmelor pentru a captura imaginile statice.

Note
  • Nu puteţi utiliza funcţia Captură dublă când este afişat .

  • Este posibil să nu puteţi fotografia în funcţie de setarea din [Mod REC ] şi [Viteză cadre].

  • Bliţul nu funcţionează când utilizaţi funcţia Captură dublă.