Auto inteligent

Camera video înregistrează filmele după selectarea automată a celei mai potrivite setări pentru subiectele sau situaţiile respective. ([Activat] este setarea implicită.)
  1. Selectaţi [Activat] din colţul din dreapta jos al ecranului de înregistrare filme sau fotografii.

  1. Îndreptaţi camera video înspre subiect şi începeţi înregistrarea.

Sunt afişate pictogramele care corespund situaţiilor detectate.

Detectare faţă: (Portret), (Bebeluş)
Detectare mediu ambiant: (Retroiluminare), (Peisaj), (Scenă nocturnă), (Reflector), (Lumină slabă), (Macro)

Detectarea vibraţiilor camerei: (Mers), (Trepied)

Detectare sunet: , (Red. auto zgom. vânt)

Pentru a anula funcţia Auto inteligent, selectaţi [Dezactivat].
Note
  • Camera video poate să nu detecteze mediul ambiant sau subiectul, în funcţie de condiţiile de înregistrare.

Subiecte corelate