Înregistrarea clară a subiectului selectat (Prioritate faţă)

Camera dvs. video poate urmări o faţă pe care aţi selectat-o şi poate ajusta automat focalizarea, expunerea şi tonalitatea pielii.
  1. Atingeţi una dintre feţele ţintă.

A: Este afişat chenarul cu linie dublă.
B: Puteţi anula selecţia.
Note
  • În funcţie de luminozitatea mediului înconjurător sau de coafura subiectului, este posibil ca subiectul atins să nu fie detectat.

  • Asiguraţi-vă că setaţi opţiunea [Detecţie feţe] diferit de [Dezactivat] ([Auto] este setarea implicită).

Pentru a înregistra alte subiecte în afară de persoane (Focalizare urmărire)

Atingeţi subiectul pe care doriţi să-l înregistraţi.
Camera video ajustează focalizarea automat.