Înregistrarea filmelor într-un loc slab iluminat (Lumină video)

  1. Apăsaţi pe LIGHT.

A: Bliţ/Lumină video
De fiecare dată când apăsaţi butonul LIGHT, setarea se schimbă după cum urmează:
Dezactivat (niciun indicator) Auto () Activat () ...
Note
  • Păstraţi o distanţă între 0,3 m şi 1,5 m între camera video şi subiect.

  • Lumina video generează o lumină puternică. Nu folosiţi lumina video direct în faţa ochilor de la o distanţă mică.

  • Acumulatorul se consumă rapid când folosiţi lumina video.

  • Când faceţi fotografii, lumina video se stinge şi va funcţiona ca bliţ.

Subiecte corelate