Utilizarea funcţiei GPS (Modele cu GPS)

Puteţi utiliza funcţia GPS selectând [Setare] [Setări generale] [Setare GPS] [Activat] (setarea implicită).

Dacă nu doriţi să înregistraţi informaţii despre locaţie

Selectaţi [Setare] [Setări generale] [Setare GPS] [Dezactivat].
Note
  • Poate dura o perioadă de timp până când camera video începe triangulaţia.

  • Folosiţi funcţia GPS în aer liber şi în zone deschise, deoarece semnalele radio pot fi recepţionate cel mai bine în astfel de zone.

  • Harta afişează întotdeauna nordul în partea de sus.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model