Verificarea stării de triangulaţie (Modele cu GPS)

Camera video afişează starea recepţiei semnalului GPS când nu reuşiţi să obţineţi informaţii despre triangulaţie.
  1. Atingeţi pe ecranul [Locaţia dvs.].

A: Harta sateliţilor
B: Simboluri sateliţi
C: Etalon de triangulaţie
D: Informații despre locaţia obţinută anterior

Despre harta sateliţilor şi etalonul de triangulaţie

În centrul hărţii cu sateliţi apare locaţia dvs. actuală. Puteţi verifica direcţia sateliţilor (nord/sud/est/vest) cu ajutorul simbolurilor pentru sateliţi () care apar pe harta sateliţilor.
Când camera video reuşeşte să efectueze triangulaţia locaţiei dvs., etalonul de triangulaţie devine verde.

Cum să verificaţi simbolurile sateliţilor GPS/etalonul de triangulaţie

Culoarea simbolurilor sateliţilor GPS şi etalonul de triangulaţie se schimbă în funcţie de starea actuală a triangulației.


Simboluri sateliţi GPS/etalon de triangulație
Stare
/ (negru)
Nu este disponibil niciun semnal, doar informaţii despre orbita satelitului.
/ (gri)
A fost obţinută o parte a informaţiilor despre orbita satelitului.
/ (maro)
Au fost obţinute circa jumătate din informaţiile despre orbita satelitului.
/ (ocru)
Au fost obţinute majoritatea informaţiilor despre orbita satelitului.
/ (verde)
S-a terminat triangulaţia şi satelitul este utilizat în acest moment.

Dacă nu pot fi obţinute date despre locaţia dvs. actuală

Apare din nou un ecran care vă permite efectuarea triangulației locaţiei. În acest caz, urmaţi instrucţiunile care apar pe ecranul LCD.
Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model