Divizarea unui film

  1. Selectaţi [Divizare] pe ecranul de redare a filmelor.

  1. Selectaţi punctul unde doriţi să divizaţi filmul în scene folosind / şi apoi selectaţi .

A: Revenire la începutul filmului selectat
B: Ajustare a punctului de diviziune cu mai multă precizie
Note
  • Este posibil să apară o mică diferenţă între punctul selectat şi punctul efectiv de diviziune, deoarece camera video selectează punctul de diviziune la intervale de o jumătate de secundă.

  • Un film MP4 nu poate fi divizat.

  • Puteţi efectua câteva operaţii elementare de editare cu camera digitală. Dacă doriţi să efectuaţi operaţii de editare avansate, utilizaţi software-ul „PlayMemories Home”.

  • Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a. din camera video în timpul divizării imaginilor. Aţi putea deteriora suportul de înregistrare.

  • Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce divizaţi imagini de pe aceasta.

  • Dacă divizaţi filme care sunt incluse în scenarii salvate, vor fi şterse şi scenariile.

Subiecte corelate