Capturarea unei fotografii dintr-un film

Puteţi captura imagini din filme înregistrate cu camera dvs. video.
  1. Selectaţi [Captură imagine] care apare pe ecranul de redare a unui film.

  1. Selectaţi punctul unde doriţi să capturaţi o fotografie folosind / şi apoi selectaţi .

A: Revenire la începutul filmului selectat
B: Ajustare a punctului de captură cu mai multă precizie

Dacă filmul a fost înregistrat cu unul dintre următoarele niveluri de calitate a imaginii, dimensiunea imaginii va fi stabilită după cum urmează.
  • Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) sau MP4: 2,1 M (16:9)

  • Format panoramic (16:9) în cazul unei definiţii standard a calităţii imaginii (STD): 0,2 M (16:9)

  • Format 4:3 în cazul unei definiții standard a calităţii imaginii (STD): VGA ( 0,3 M) (4:3)

Note
  • Nu puteţi salva imaginile capturate pe cartela de memorie (modele fără o funcţie de intrare USB).

Despre data şi ora înregistrării fotografiilor capturate

  • Data şi ora înregistrării fotografiilor capturate sunt identice cu data şi ora înregistrării filmelor.

  • Dacă filmul de unde aţi capturat fotografia nu are un cod de date, data şi ora înregistrării fotografiei vor fi reprezentate de data şi ora capturării acesteia din film.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model