Salvarea ‏Redării cu evidenţiere cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) (Salvare scenariu)

Puteţi salva o redare cu evidenţiere preferată sub forma unui „Scenariu”, cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD). Pot fi salvate până la 8 scenarii.
  1. Selectaţi [Redare din nou] pe ecran după terminarea unei redări cu evidenţiere.

  1. Când Redarea cu evidenţiere porneşte din nou, selectaţi [Salvare scenariu].

Pentru a reda un scenariu salvat

  1. Selectaţi [Funcţie Redare] [Scenariu], selectaţi scenariul dorit, apoi selectaţi .

  • Pentru a şterge un scenariu salvat, selectaţi [Eliminare]/[Se elimină tot] în timpul redării scenariului.

Note
  • Când conectaţi camera video la un echipament extern, cum ar fi un televizor, şi vizualizaţi un Scenariu cu evidenţiere, aceste imagini nu vor apărea pe ecranul LCD al camerei video.

  • Scenariile pot fi redate numai pe această cameră video.