Convertirea scenelor de redare cu evidenţiere sau a scenariilor evidenţiate la o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) (Film evidenţiat)

Puteţi converti formatul datelor unor scene de redare cu evidenţiere sau a unor scenarii evidenţiate la o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) şi le puteţi salva ca „Film evidenţiat”. Filmele evidenţiate pot fi încărcate pe Web.
  1. Selectaţi [Salvare şi partajare] pe ecran după ce se termină Redarea cu evidenţiere sau redarea scenariului.

  1. Selectaţi operaţiunea dorită după ce elementul a fost salvat.

A: Selectarea [Partajare] vă permite să încărcaţi filmul evidenţiat pe Web cu ajutorul software-ului „PlayMemories Home” [Detalii].
B: Camera video redă filmul evidenţiat salvat.

Pentru a reda un film evidenţiat

  1. Selectaţi [Funcţie Redare] [Film evidenţiat] şi selectaţi filmul evidenţiat dorit.

  • Pentru a şterge filmul evidenţiat, selectaţi în timpul redării filmului evidenţiat.