Conectarea camerei video la un televizor fără înaltă definiţie

Când filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD), sunt redate cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) pe un televizor fără înaltă definiţie. Când filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD), sunt redate cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD).
: Flux de semnal
  1. Comutaţi intrarea de pe televizor în poziţia corespunzătoare mufei conectate.

  1. Conectaţi camera video şi televizorul cu ajutorul unui cablu AV (; se vinde separat).

  1. Redaţi un film sau o fotografie cu camera video.

Note
  • Consultaţi şi manualul de utilizare al televizorului.

  • Utilizaţi adaptorul de c.a. furnizat ca sursă de alimentare. [Detalii]

  • Atunci când redaţi filme cu o calitate standard a imaginii (STD) pe un televizor 4:3 ce nu este compatibil cu un semnal 16:9, setaţi [Mod panoramic] la [4:3] pentru a înregistra filmele cu un format al imaginii de 4:3.

  • În cazul în care conectaţi camera video la televizor utilizând mai multe tipuri de cabluri pentru transferul imaginilor, intrarea HDMI are prioritate pe televizor.

Subiecte corelate