Deconectarea camerei video de la computer

  1. Executaţi clic pe pictograma din partea dreaptă jos a desktop-ului computerului [Safely remove USB Mass Storage Device].

  1. Selectaţi [Da] pe ecranul camerei video.

  1. Deconectaţi cablul USB.

  • Dacă folosiţi un Windows 7 sau Windows 8, executaţi clic pe , după care executaţi clic pe .