Salvarea uşoară a imaginilor pe un dispozitiv extern de stocare

Puteţi salva filme şi fotografii pe un dispozitiv extern (dispozitive de stocare USB), cum ar fi o unitate hard disk externă. Următoarele funcţii vor fi disponibile după salvarea imaginilor pe un dispozitiv extern de stocare.
 • Puteţi conecta camera video şi dispozitivul extern de stocare, şi apoi puteţi reda imaginile stocate pe dispozitivul extern de stocare.

 • Puteţi conecta computerul şi dispozitivul extern de stocare, şi apoi puteţi importa imaginile pe computer cu ajutorul software-ului „PlayMemories Home”.

Note
 • Pentru această operaţie, aveţi nevoie de cablul adaptor USB VMC-UAM2 (se vinde separat).

 • Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la mufa DC IN a camerei video şi la sursa de c.a.

 • Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul extern de stocare.

 1. Conectaţi camera video şi dispozitivul extern de stocare folosind cablul adaptor USB (se vinde separat).

A: Cablu adaptor USB VMC-UAM2 (se vinde separat)
 • Aveţi grijă să nu deconectaţi cablul USB în timp ce este afişat mesajul [Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.] pe ecranul LCD.

 • Dacă pe ecranul camerei video este afişat mesajul [Rep. fiş. bd. imagine], selectaţi .

 1. Selectaţi [Copiaţi.] pe ecranul camerei video.

 • Filmele şi fotografiile care sunt stocate pe suportul de înregistrare şi care nu au fost salvate încă pe un dispozitiv extern de stocare pot fi salvate pe dispozitivul de stocare conectat în acest moment.

 • Această operaţie este disponibilă doar dacă sunt imagini nou înregistrate în camera video.

 • Pentru a deconecta dispozitivul extern de stocare, selectaţi în timp ce camera video este în modul de redare în aşteptare (este afişat ecranul Vizualizare eveniment sau Index evenimente).

Pentru ştergerea imaginilor de pe dispozitivul extern de stocare

 1. Selectaţi [Redaţi fără copiere.] la pasul 2 de mai sus.

 1. Selectaţi [Editare/Copiere] [Şterge] şi apoi urmaţi instrucţiunile care apar pe ecranul LCD pentru a şterge imaginile.

Note
 • Este posibil să nu puteţi utiliza dispozitive externe de stocare cu o funcţie de cod.

 • Sistemul de fişiere FAT este disponibil pe camera video. Dacă suportul de stocare al dispozitivului extern a fost formatat pentru un sistem de fişiere NTFS etc., formataţi dispozitivul extern de stocare cu camera video înainte de utilizare. Apare ecranul de formatare când un dispozitiv extern de stocare este conectat la camera video. Înainte de formatare, asiguraţi-vă că nu aveţi date importante salvate pe dispozitivul extern de stocare deoarece formatarea va şterge datele.

 • Operaţiunea nu este garantată cu toate dispozitivele care îndeplinesc cerinţele pentru operare.

 • Pentru detalii despre dispozitive externe de stocare, vizitaţi site-ul de asistenţă Sony din ţara/regiunea dvs.

 • Numărul de scene pe care le puteţi salva pe un dispozitiv extern de stocare este următorul. Totuşi, chiar dacă dispozitivul extern de stocare dispune de spaţiu liber, nu puteţi salva scene ce depăşesc următorul număr.

 • Filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD): Max. 3.999

 • Filme cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD): Max. 9.999

 • Filme MP4 şi fotografii: Max. 40.000 (atât filme MP4, cât şi fotografii)

 • În cazul în care camera dvs. video nu recunoaşte dispozitivul extern de stocare, încercaţi următoarele operaţiuni.

 • Reconectaţi cablul adaptor USB la camera video.

 • Dacă dispozitivul extern de stocare are un cablu de alimentare cu c.a., conectaţi-l la sursa cu c.a.

 • Numărul de scene poate fi mai mic în funcţie de tipul de imagini înregistrate.

 • Nu puteţi copia imagini de pe un dispozitiv extern de stocare pe suportul intern de înregistrare al camerei video.