Salvarea imaginilor dorite din camera video pe dispozitivul extern de stocare

Puteţi salva imaginile dorite din camera video pe dispozitivul extern de stocare.
Note
  • Pentru această operaţie, aveţi nevoie de cablul adaptor USB VMC-UAM2 (se vinde separat).

  • Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la mufa DC IN a camerei video şi la sursa de c.a.

  • Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul extern de stocare.

  1. Conectaţi camera video şi dispozitivul extern de stocare folosind cablul adaptor USB (se vinde separat).

A: Cablu adaptor USB VMC-UAM2 (se vinde separat)
  • Aveţi grijă să nu deconectaţi cablul USB în timp ce este afişat mesajul [Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.] pe ecranul LCD.

  • Dacă pe ecranul camerei video este afişat mesajul [Rep. fiş. bd. imagine], selectaţi .

  1. Selectaţi [Redaţi fără copiere.].

  1. Selectaţi [Editare/Copiere] [Copiază] şi apoi urmaţi instrucţiunile care apar pe ecranul LCD pentru a salva imaginile.

  • Dacă doriţi să copiaţi imaginile care nu au fost încă copiate, selectaţi [Editare/Copiere] [Copie directă] în timp ce camera video este conectată la dispozitivul extern de stocare.