Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) cu ajutorul unui recorder

Conectaţi camera video la un recorder de discuri cu ajutorul unui cablu AV (se vinde separat). Puteţi copia imaginile redate pe camera video pe un disc sau pe o casetă video.
 1. Introduceţi suportul de înregistrare în dispozitivul de înregistrare (un recorder de discuri etc.).

 • Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are un selector de intrare, setaţi-l la modul de intrare.

 1. Conectaţi camera video la dispozitivul de înregistrare cu ajutorul unui cablu AV (se vinde separat).

A: Cablu AV (se vinde separat)
: Flux de semnal
 • Conectaţi camera video la mufele de intrare ale dispozitivului de înregistrare.

 1. Porniţi redarea cu camera video şi înregistraţi-o pe aparatul de înregistrare.

 1. Când aţi terminat duplicarea, opriţi mai întâi aparatul de înregistrare, apoi camera video.

Note
 • Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru această operaţie.

 • Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul conectat.

 • Nu puteţi copia imagini pe recordere conectate printr-un cablu HDMI.

 • Deoarece copierea este efectuată printr-un transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate reduce.

 • Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) vor fi duplicate cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD).

 • Atunci când conectaţi un dispozitiv mono, cuplaţi conectorul galben al unui cablu AV (se vinde separat) la mufa de intrare video şi conectorul alb (canalul din stânga) sau cel roşu (canalul din dreapta) la mufa de intrare audio a dispozitivului.

Subiecte corelate
Copierea informaţiilor despre dată şi oră: [Cod de date]
Utilizarea unui dispozitiv cu un format al ecranului de 4:3: [Tip TV]