Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Conectarea adaptorului fără fir ADP-WL1M (se vinde separat) la camera video vă permite să utilizaţi funcţia Wi-Fi.
Note
  • Este posibil ca adaptorul fără fir ADP-WL1M (se vinde separat) să nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.

  • Nu puteţi utiliza funcţia Wi-Fi a camerei video pentru a vă conecta la reţeaua publică fără fir utilizând adaptorul fără fir.

  • Folosiţi funcţia Wi-Fi în conformitate cu reglementările în vigoare în locul în care utilizaţi camera video. În situaţiile în care este interzisă utilizarea Wi-Fi, precum în timpul decolării sau aterizării unui avion, selectaţi [Setare] [Setări generale] [Mod avion] [Activat].

  • Conexiunea Wi-Fi se poate pierde brusc, în funcţie de mediul dumneavoastră de reţea. În plus, pierderea conexiunii Wi-Fi poate duce la oprirea automată a înregistrării.

Subiecte corelate