Împingere WPS

Dacă punctul de acces are un buton WPS, puteţi înregistra cu uşurinţă punctul de acces pe camera video.
  1. Selectaţi [Setare] [Conexiune] [Împingere WPS].

  1. Apăsaţi butonul WPS de pe punctul de acces pe care doriţi să îl înregistraţi.

Note
  • [Împingere WPS] solicită ca securitatea punctului de acces să fie WPA sau WPA2 şi ca metoda butonului WPS să fie suportată. Dacă securitatea punctului de acces este setată la WEP şi punctul de acces nu suportă metoda butonului WPS, înregistraţi manual punctul de acces. [Detalii]

  • Pentru detalii despre funcţiile şi setările suportate pentru punctul de acces, consultaţi manualul punctului de acces sau contactaţi administratorul punctului dumneavoastră de acces.

  • În funcţie de condiţiile din mediul înconjurător, precum obstacolele dintre camera video şi punctul de acces, condiţiile de semnal şi materialele din perete, etc., conexiunile pot să nu fie stabilite sau distanţa de comunicare poate fi mai scurtă. Deplasaţi camera video sau reduceţi distanţa dintre camera video şi punctul de acces.