Setări punct de acces

Puteţi înregistra manual punctul de acces.
  1. Selectaţi [Setare] [Conexiune] [Setări punct de acces].

  1. Selectaţi punctul de acces pe care doriţi să îl înregistraţi.


  • Dacă doriţi să introduceţi şi să înregistraţi codul PIN WPS, selectaţi [Set. manuală] [WPS PIN]. În decurs de 2 minute, introduceţi codul PIN afişat pe camera video la punctul de acces.

  • Dacă nu este afişat punctul de acces dorit, selectaţi [Set. manuală] [Înreg. manuală], introduceţi numele SSID al punctului de acces şi apoi selectaţi tipul de criptare.

  1. Introduceţi parola şi apoi selectaţi [Urm.] [Înregist.].


  • Punctele de acces fără pictograma nu solicită introducerea unei parole.

Modul de utilizare a tastaturii

O tastatură este afişată pe ecran când trebuie introdus textul.


Denumiri de ecran
Funcţii
Comutare tipuri de caractere
De fiecare dată când atingeţi tasta, tipul de caracter care va fi introdus este comutat între litere, numere şi simboluri.
Tastatură
De fiecare dată când atingeţi tasta, caracterul afişat comută între opţiunile disponibile.
De exemplu: Dacă doriţi să introduceţi „abd”
Selectaţi , atingându-l o dată pentru a afişa „a” atingeţi pentru a deplasa cursorul (5) selectaţi , atingându-l de două ori pentru a afişa „b” selectaţi atingându-l o dată pentru a afişa „d”.
Spaţiu
Introduce un spaţiu.
Casetă de intrare
Sunt afişate caracterele pe care le-aţi introdus. Dacă încercaţi să introduceţi mai multe caractere decât este permis, este afişat pe ecran.
Deplasare cursor
Deplasează cursorul în caseta de intrare la dreapta sau la stânga.
Ştergere
Şterge caracterul care precedă cursorul.
Comută următorul caracter la o literă mare sau mică.
Fixare
Finalizează introducerea.

  • Pentru a anula introducerea textului, selectaţi .

Alte elemente de setare

În funcţie de starea sau de metoda de setare a punctului de acces, pot exista mai multe elemente de setare.

Elemente de setare
Funcţii
WPS PIN
Afişează PIN-ul care va fi introdus la dispozitivul conectat.
Setare adresă IP
Selectează [Auto] sau [Set. manuală].
Adresă IP
Dacă introduceţi manual adresa IP, introduceţi adresa fixată.
Mască subreţea/Gateway implicit
Când setaţi [Setare adresă IP] la [Set. manuală], introduceţi adresa IP pentru a corespunde cu mediul dumneavoastră de reţea.
Conexiune prioritară
Selectează [Activat] sau [Dezactivat].

Note
  • Pentru a acorda prioritate punctului de acces înregistrat, setaţi [Conexiune prioritară] la [Activat].