Afişare adresă MAC

Afişaţi adresa MAC a adaptorului fără fir.
  1. Selectaţi [Setare] [Conexiune] [Afişare adresă MAC].

  • Este afişată adresa MAC.