Depanare

Funcţiile nu sunt afişate în ecranul MENU.
  • Asiguraţi-vă că adaptorul fără fir ADP-WL1M (se vinde separat) este ataşat corespunzător, selectaţi [Afişare adresă MAC] şi asiguraţi-vă că este afişat un număr din 12 cifre. Dacă nu este afişat un număr din 12 cifre, chiar dacă adaptorul fără fir este ataşat corespunzător, camera video sau adaptorul fără fir pot fi defecte.

Funcţia Wi-Fi nu este disponibilă.
  • [Mod avion] este setat la [Activat]. Setaţi la [Dezactivat] pentru a utiliza funcţia Wi-Fi.