Setarea elementelor de meniu

Camera video are diverse elemente de meniu sub fiecare din cele 6 categorii de meniu.
Mod fotografiere (Elemente pentru selectarea unui mod de înregistrare)
Aparat foto/Microfon (Elemente pentru înregistrare particularizată)
Cal. imag./Dimens. (Elemente pentru configurarea calităţii sau a dimensiunii imaginii)
Funcţie Redare (Elemente pentru redare)
Editare/Copiere (Elemente pentru editarea imaginilor cum ar fi copiere sau protejare)
Setare (Alte elemente de configurare)
  1. Selectaţi .

  1. Selectaţi o categorie.

  1. Selectaţi elementul de meniu dorit.

Note
  • Selectaţi pentru a finaliza configurarea meniului sau pentru a reveni la ecranul anterior.

Pentru a găsi rapid un element de meniu

Meniurile [Aparat foto/Microfon] şi [Setare] au subcategorii. Selectaţi simbolul subcategorie pentru ca ecranul LCD să afişeze lista de meniuri a subcategoriei selectate.
A: Simboluri subcategorii

Când nu puteţi selecta un element de meniu

Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.
Camera video afişează motivul pentru care nu puteţi selecta elementul de meniu sau vă informează în ce condiţii puteţi seta elementul de meniu.