Expun./Focaliz. Pct. (Expunere punctuală/focalizare)

Expunerea şi focalizarea pot fi ajustate automat pentru subiectul selectat.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări manuale] [Expun./Focaliz. Pct.].

  1. Atingeţi subiectul pentru care doriţi să modificaţi expunerea şi focalizarea.

  • Pentru a ajusta luminozitatea şi focalizarea automat, atingeţi [Auto].

Note
  • [Expunere] şi [Focalizare] sunt setate automat la [Manual].