Expunere punctuală (Expunere punctuală flexibilă)

Expunerea poate fi ajustată şi setată automat pentru subiectul selectat. Această funcţie este utilă când există un contrast puternic între subiect şi fundal, cum ar fi subiecte pe o scenă, sub lumina reflectoarelor.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări manuale] [Expunere punctuală].

  1. Atingeţi subiectul pentru care doriţi să modificaţi expunerea.

  • Pentru a reveni la expunerea automată, atingeţi [Auto].

Note
  • [Expunere] este setat automat la [Manual].