Focalizare punct

Focalizarea poate fi ajustată automat pentru subiectul selectat.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări manuale] [Focalizare punct].

  1. Atingeţi subiectul pentru care doriţi să ajustaţi focalizarea.

  • Pentru a ajusta focalizarea automat, atingeţi [Auto].

Note
  • [Focalizare] este setat automat la [Manual].