Focalizare

Puteţi ajusta focalizarea manual. De asemenea, puteţi selecta această funcţie atunci când doriţi să focalizaţi un anumit subiect.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări manuale] [Focalizare].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Auto
Focalizarea este ajustată automat.

Manual
Ajustaţi focalizarea folosind (subiect apropiat) sau (subiect îndepărtat).
apare atunci când nu se poate focaliza mai aproape, iar apare atunci când nu se poate focaliza mai departe.

Pentru ajustarea focalizării

Este mai simplu să focalizaţi subiectul deplasând cursorul de zoom spre T (telefoto) pentru a ajusta focalizarea, apoi spre W (unghi panoramic) pentru a ajusta zoom-ul pentru înregistrare. Atunci când doriţi să înregistraţi un subiect de aproape, deplasaţi cursorul de zoom la W (unghi panoramic), apoi ajustaţi focalizarea.

Informaţii despre distanţa focală

Camera video afişează informaţiile despre distanţa focală câteva secunde când comutaţi modul de focalizare de la automat la manual sau când reglaţi manual focalizarea. Puteţi folosi aceste informaţii pentru a vă ghida când subiectul este întunecat şi este greu de efectuat reglarea focalizării. (Aceste informaţii nu vor apărea corect în cazul utilizării unui obiectiv de conversie (se vinde separat).)
Note
  • Când setaţi [Focalizare] la [Manual], va apărea .

  • Distanţa minimă posibilă dintre camera video şi subiect în timpul menţinerii unei focalizări clare este de aproximativ 1 cm pentru unghi panoramic şi aproximativ 80 cm pentru telefoto.