IRIS

Puteţi înregistra imagini cu modul prioritar IRIS. Schimbarea parametrului IRIS schimbă mărimea zonei de focalizare. Puteţi schimba parametrul IRIS în funcţie de tipul de fotografii pe care doriţi să le faceţi, fotografiind mai clar subiectul pe un fundal estompat sau redând mai clar întreaga imagine.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări manuale] [IRIS].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Auto
Funcţia IRIS este ajustată automat.

Manual
Ajustaţi irisul selectând pentru a reda mai clar întreaga imagine (prin mărirea parametrului IRIS), şi pentru a reda mai clar subiectul cu fundalul estompat (prin micşorarea parametrului IRIS).

Pentru a schimba atmosfera imaginii cu parametrul IRIS

O valoare F mai mică (care deschide irisul) îngustează intervalul focalizat. O valoare F mai mare (care micșorează irisul) măreşte intervalul focalizat. Deschideţi irisul pentru a estompa fundalul sau micşoraţi-l pentru a reda mai clar întreaga imagine.
Note
  • Chiar dacă deschideţi mai mult IRIS (o valoare F mai mică) la F3,4 când setaţi cursorul de zoom la W (Unghi panoramic), funcţia IRIS este resetată la F3,4 în timp ce deplasaţi cursorul de zoom la T (Telefoto).