Viteză obturator

Puteţi înregistra imagini cu modul prioritar viteză obturator. Puteţi reda deplasarea unui subiect în mişcare în mai multe feluri, ajustând viteza obturatorului.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări manuale] [Viteză obturator].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Auto
Viteza obturatorului este ajustată automat.

Manual
Ajustaţi viteza obturatorului folosind pentru o viteză mare a obturatorului şi pentru o viteză mică a obturatorului.


  • Pe măsură ce valoarea devine tot mai mică (viteză mai mică a obturatorului), este capturată o imagine lentă a mişcării subiectului.

Pentru a schimba atmosfera imaginii prin modificarea vitezei obturatorului

De exemplu, când filmaţi un pârâu curgător de munte, stropii vor fi capturaţi clar cu o viteză mare a obturatorului sau o mişcare în reluare a stropilor cu o viteză mică a obturatorului.
Note
  • Când înregistraţi imagini la lumina unei lămpi fluorescente, cu sodiu sau cu mercur, pot apărea dungi orizontale, imaginea poate tremura sau se pot altera culorile. În acest caz, schimbaţi viteza obturatorului în funcţie de frecvenţa alimentării cu curent din zona dvs.