Selectare scenă

Puteţi înregistra în mod eficient imagini în diverse situaţii.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări aparat foto] [Selectare scenă].

  1. Selectaţi elementul dorit.


(Auto)
Ajustează automat calitatea imaginii.

(Scenă nocturnă)*1
Menţine atmosfera întunecată a fundalului îndepărtat din scenele înregistrate noaptea.

(Portret nocturn)
Vă permite să fotografiaţi oameni şi fundaluri utilizând un bliţ.

(Răsărit şi apus)*1
Reproduce atmosfera scenelor la apus sau la răsărit de soare.

(Artificii)*1
Înregistrează artificiile în mod spectaculos.

(Peisaj)*1
Înregistrează clar subiecţii aflaţi la distanţă. De asemenea, această setare permite camerei video să evite focalizarea pe un geam sau pe o plasă metalică interpusă între camera video şi subiect.

(Portret)
Evidenţiază subiectul, cum ar fi persoane sau flori, estompând uşor fundalul.

(Reflector)*2
Împiedică feţele persoanelor să devină excesiv de albe atunci când sunt puternic iluminate.

(Plajă)*2
Înregistrează albastrul viu al oceanului sau al unui lac.

(Zăpadă)*2
Realizează fotografii luminoase ale unui peisaj alb.


*1 Ajustat pentru a focaliza numai subiecţii îndepărtaţi.
*2 Ajustat să nu focalizeze subiecţii aflaţi la distanţe mici.
Note
  • Chiar dacă setaţi [Portret nocturn], setarea trece la [Auto] când este selectat modul (Film).

  • Dacă setaţi [Selectare scenă], setările [Echilibru de alb], [IRIS], [Viteză obturator] şi [Cinematone] sunt anulate.