Cinematone

Când filmaţi, camera video ajustează automat calitatea imaginii pentru a crea atmosfera imaginilor înregistrate pe peliculă.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări aparat foto] [Cinematone].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Dezactivat
Nu utilizează funcţia Cinematone.

Activat
Utilizează funcţia Cinematone.

Note
  • Când activaţi sau dezactivaţi funcţia [Cinematone], imaginea se va opri temporar.

  • Când [Cinematone] este setat la [Activat], setarea [Selectare scenă] va comuta la [Auto].