Gradare

Puteţi înregistra o tranziţie cu următoarele efecte, adăugată intervalului dintre scene.
Selectaţi efectul dorit în modul [STBY] (apariţie) sau [ÎNREG.] (dispariţie).
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări aparat foto] [Gradare].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Dezactivat
Nu utilizează niciun efect.

Gradare de alb ()
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii cu efect alb.
Dispariţie Apariţie

Gradare negru ()
Apariţie/dispariţie treptată a imaginii cu efect negru.
Imaginile înregistrate cu efectul [Gradare negru] pot apărea întunecate pe ecranul index.
Dispariţie Apariţie

Note
  • Atunci când apăsaţi pe START/STOP, setarea este anulată.