Iluminare spate auto.

Camera dvs. video ajustează automat expunerea pentru subiecţii iluminaţi din spate.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Setări aparat foto] [Iluminare spate auto.].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Activat
Expunerea pentru subiectele iluminate din spate este ajustată automat.

Dezactivat
Nu ajustează expunerea pentru subiecţii iluminaţi din spate.