Declanşator zâmbet

Declanşatorul se declanşează automat atunci când camera video detectează un zâmbet.
Dacă nu doriţi să faceţi fotografii automat, selectaţi [Dezactivat].
A: Camera video detectează o faţă.
B: Camera video detectează un zâmbet (portocaliu).
  1. [Aparat foto/Microfon] [Faţă] [Declanşator zâmbet].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Captură dublă
Numai în timpul înregistrării filmelor, declanşatorul este eliberat automat atunci când camera video detectează un zâmbet.

Mereu pornit
Declanşatorul este eliberat atunci când camera video detectează un zâmbet în modul de înregistrare.

Dezactivat ()
Zâmbetele nu sunt detectate, prin urmare, fotografiile nu sunt înregistrate automat.

Note
  • Când este setată la următoarele, nu puteţi folosi funcţia Declanşator zâmbet.

  • [Mod REC ]: [Calitate maximă]

  • [Viteză cadre]: [60p] (modele cu sistem color NTSC) sau [50p] (modele cu sistem color PAL)

  • Este posibil ca unele zâmbete să nu poată fi detectate în funcţie de condiţiile de înregistrare, de starea subiecţilor şi de setările camerei video.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model